ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง จังหวัดน่าน

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง (ปณ. บ้านหลวง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง (BAN LUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 109 หมู่ 1 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ : 054 761 046
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
  • ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
  • ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
  • ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านหลวงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง