ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง (ปณ. เชียงกลาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง (CHIANG KLANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 117 หมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
โทรศัพท์ : 054 797 107
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
  • ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
  • ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เชียงกลางที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ