ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม (ปณ. แม่จริม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม (MAE CHARIM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 63 หมู่ 3 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ : 054 769 037
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  • ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  • ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  • ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  • ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่จริมที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ