ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา (ปณ. ท่าวังผา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา (THA WANG PHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 5 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ : 054 799 120
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าวังผาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ