ที่ทำการไปรษณีย์น่าน | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์น่าน (ปณ. น่าน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น่าน (NAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 70 ถนนมหาวงค์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054 711 659
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์น่านที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ