ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 


ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี (ปณ. นครชัยศรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี (NAKHON CHAI SI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 136/20 หมู่ 1 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 034 331 479
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์นครชัยศรี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง