ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 


ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล (ปณ. พุทธมณฑล)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล (PHUTTHAMONTHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 19/19 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0 2441 9503
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์พุทธมณฑล


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง