ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 


ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม (ปณ. ดอนตูม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม (DON TUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 184 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 034 381 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ดอนตูม


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง