ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ (ปณ. บ้านหมี่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ (BAN MI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036 471 247
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หมู่ที่ 1-3
 • ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านหมี่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...