ที่ทำการไปรษณีย์รามัน จังหวัดยะลา

 


ที่ทำการไปรษณีย์รามัน (ปณ. รามัน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รามัน (RAMAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
โทรศัพท์ : 073 295 097
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์รามันที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...