รหัสไปรษณีย์จังหวัดลำปาง พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดลำปาง มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ลำปางมีทั้งหมด 15 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
52000 อำเภอเมืองลำปาง
52000 อำเภอแม่เมาะ เฉพาะตำบลบ้านดง หมู่ 4-6
52100 อำเภอเมืองลำปาง เฉพาตำบลชมพู ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลปงแสนทอง ตำบลสบตุ๋ย ตำบลสวนดอก
52110 อำเภองาว
52120 อำเภอแจ้ห่ม
52130 อำเภอเกาะคา
52140 อำเภอวังเหนือ
52150 อำเภอแม่ทะ
52160 อำเภอเถิน
52170 อำเภอสบปราบ
52180 อำเภอแม่พริก
52190 อำเภอห้างฉัตร
52210 อำเภอเสริมงาม
52220 อำเภอเมืองลำปาง เฉพาะตำบลพระบาท หมู่ 4
52220 อำเภอแม่เมาะ
52220 อำเภอแม่ทะ เฉพาะตำบลแม่ทะ หมู่ 6
52230 อำเภอเถิน เฉพาะตำบลแม่วะ
52230 อำเภอแม่พริก เฉพะตำบลพระบาทวังตวง หมู่ 1-2, 6
52240 อำเภอเมืองปาน
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดลำปาง มี 15 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 79 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054 231 535

ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ : 054 281 293

ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 054 261 250

ที่อยู่ : เลขที่ 134/1 หมู่ 1 ถนนอักโขชัยคีรี ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054 271 196

ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ 3 ถนนเถินบุรี ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทรศัพท์ : 054 291 586

ที่อยู่ : เลขที่ 167/1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
โทรศัพท์ : 054 294 490

ที่อยู่ : เลขที่ 414 หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
โทรศัพท์ : 054 276 044

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054 318 263

ที่อยู่ : เลขที่ 388 หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
โทรศัพท์ : 054 266 102

ที่อยู่ : เลขที่ 211 หมู่ 8 ถนนแม่ทะ-ลำปาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
โทรศัพท์ : 054 289 187

ที่อยู่ : เลขที่ 333/2 หมู่ 1 ถนนแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
โทรศัพท์ : 054 299 095

ที่อยู่ : เลขที่ 28 หมู่ 9 ถนนขุนวัง ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
โทรศัพท์ : 054 279 081

ที่อยู่ : เลขที่ 334 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
โทรศัพท์ : 054 296 112

ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ 11 ถนนเสริมงาม-เกาะคา ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
โทรศัพท์ : 054 286 064

ที่อยู่ : เลขที่ 138 หมู่ 6 ถนนห้างฉัตร-เกาะคา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ : 054 269 173

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ