ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ จังหวัดลำปาง

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ (ปณ. แม่ทะ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ (MAE THA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 211 หมู่ 8 ถนนแม่ทะ-ลำปาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
โทรศัพท์ : 054 289 187
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1-5, 7-9
  • ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่ทะที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...