ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก (ปณ. แม่พริก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก (MAE PHRIK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333/2 หมู่ 1 ถนนแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
โทรศัพท์ : 054 299 095
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  • ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3-5, 7-8
  • ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่พริกที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ