ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง จังหวัดลำปาง

 


ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง (ปณ. ลำปาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง (LAMPANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 79 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054 231 535
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 52000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ลำปางที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...