ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก จังหวัดนครนายก

 


ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก (ปณ. นครนายก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก (NAKHON NAYOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ ข./1 248/11 ถนนไชยพันธ์ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 037 315 523
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 26000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หมู่ 2-12, 14-17
 • ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์นครนายก


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง