ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปณ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY SCHOOL POST OFFICE)
ที่อยู่ : อาคารศูนย์สหกรณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ : 037 393 059
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 26001

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หมู่ 1, 13
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง