ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา จังหวัดนครนายก

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา (ปณ. บ้านนา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา (BAN NA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 28/4 หมู่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์ : 037 381 935
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 26110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านนา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง