ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 


ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี (ปณ. สรรคบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี (SANKHABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/4 ถนนเจ้ายี่พระยา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056 481 463
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สรรคบุรี