ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง (ปณ. เขาวง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง (KHAO WONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 276 หมู่ 18 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทรศัพท์ : 043 859 008
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 46160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เขาวง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-----------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ