ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา จังหวัดชัยนาท

 ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา (ปณ. สรรพยา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา (SAPPHAYA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 213 หมู่ 4 ถนนชัยนาท-สิงห์บุรี ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
โทรศัพท์ : 056 499 116
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สรรพยา