ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน จังหวัดกระบี่



ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน (ปณ. คลองพน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน (KHLONG PHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 380 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170
โทรศัพท์ : 075 641 030
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
  • ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คลองพน