ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม จังหวัดกระบี่ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม (ปณ. เขาพนม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม (KHAO PHANOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ 5 ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
โทรศัพท์ : 075 689 196
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
  • ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
  • ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
  • ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.30 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เขาพนม