ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย (ปณ. ไทรน้อย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย (SAI NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 53 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02 597 1152
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-18.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ไทรน้อย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง