ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท

 


ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร (ปณ. หางน้ำสาคร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร (HANG NAM SAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 136 หมู่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทรศัพท์ : 056 431 370
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หางน้ำสาคร