ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 


ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ (ปณ. มโนรมย์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ (MANOROM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 173/4 หมู่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ : 056 491 232
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์มโนรมย์