ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง (ปณ. บางบัวทอง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง (BANG BUA THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 48/1 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0 2571 2259
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 09.00-19.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์บางบัวทอง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง