ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ (ปณ. เขมราฐ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ (KHEMARAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 495 หมู่ 7 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 045 491 004
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  08.30 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เขมราฐที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ