ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 


ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร (ปณ. พิบูลมังสาหาร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร (PHIBUN MANGSAHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 16 หมู่ 3 ถนนวิพากย์ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 045 441 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พิบูลมังสาหารที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ