ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก คือประเทศอะไร?

คำถาม ... ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก คือประเทศอะไร?

เฉลย ... 
ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะทั้งหมด 17,000 เกาะ

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะ ไม่มีส่วนใดของประเทศอยู่บนแผ่นพื้นทวีป โดยที่เกาะทั้งหมดนั้นไม่มีคนอยู่ถึง 70% เนื่องจากบางส่วนเป็นป่าดงดิบ บางเกาะเป็นภูเขาไฟ บางเกาะเป็นที่อยู่ของคนป่า และบางเกาะก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น

หมู่เกาะอินโดนีเซีย


เกาะขนาดใหญ่และมีคนอาศัยอยู่มากของประเทศอินโดนีเซียมีอยู่ 5 เกาะ คือ

1. เกาะชวา
เกาะชวาเป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศ ประชากร 60% ของประชากรทั้งหมด 270 ล้านคนของอินโดนีเซียอาศัยอยู่บนเกาะนี้ โดยเกาะชวามีเนื้อที่ 132,000 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าประเทศไทยเกือบ 4 เท่า แต่มีคนอาศัยอยู่ 2 เท่าของประชากรไทย) เป็นศูนย์กลางการบริหาราชการ การศึกษา การคมนาคม และการค้าการลุงทุนของประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 จังหวัด กับอีก 1 เขตนครหลวงพิเศษ (จาการ์ตา)

2. เกาะสุลาเวสี (เกาะที่มีรูปร่างเหมือนตัว K)
เกาะสุลาเวสี หรือเกาะเซเลบีซ เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 180,681 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 19,896,951 คน (ปี 2020) แบ่งการปกครองออกเป็น 6 จังหวัด

3. เกาะกาลีมันตัน หรือ เกาะบอร์เนียว
เป็นเกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ โดยมี 3 ประเทศปกครองเกาะนี้อยู่ ได้แก่ ประเทศบรูไน (ทั้งประเทศ) และมาเลเซีย ทางตอนเหนือของเกาะ ส่วนตอนกลางและทางตอนล่างเป็นดินแดนของอินโดนีเซีย เป็นเกาะท่มีขนาดเนื้อที่ทั้งหมด 748,168 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 23,720,000 คน (ปี 2020) แบ่งการปกครองออกเป็น 5 จังหวัด

4. เกาะนิวกีนี
เกาะนิวกีนี เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก อยู่ในการปกครองของ 2 ประเทศ คือ ทางด้านตะวันตก (West New Guinea) เป็นดินแดนของประเทศอินโดนีเซีย ส่วนด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของประเทศปาปัวนิวกีนี เป็นเกาะที่มีขนาดพื้นที่ 785,753 ตารางกิโลเมตร ในดินแดนส่วนของอินโดนีเซียมีประชากร 6.4 ล้านคน แบ่งการปกครองออกเป็น 2 จังหวัด

5. เกาะสุมาตรา
เกาะสุมาตราเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก มีเนื้อที่ 470,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 45 ล้านคน แบ่งการปกครองออกเป็น 10 จังหวัด

อินโดนีเซียแบ่งการปกครองออกเป็น 36 จังหวัด กระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยใช้ภาษามาลายู แบบบาฮาซาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ

นอกจากจะเป็นประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในอาเซียน และเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ