10 อันดับยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก มียอดเขาอะไรบ้าง

คำถาม ... 10 อันดับยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก มียอดเขาอะไรบ้าง

เฉลย ...
โลกของเรานั้นประกอบไปด้วยเทือกเขามากมาย และแต่ละเทือกเขาก็มียอดเขาที่สูงเสียดฟ้ามากมายเช่นกัน เราจะมาดูกันว่ายอดเขาที่สูงที่สุดเป็น 10 อันดับแรกของโลกนั้น มียอดเขาอะไรกันบ้างและอยู่ในประเทศอะไร เทือกเขาอะไร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่

 
ลำดับที่ ชื่อยอดเขา ชื่อเทือกเขา    ประเทศ     ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร)
1 Mount Everest หิมาลัย เนปาล 8,848
2 K2 โคราโคราม ปากีสถาน 8,611
3 Kangchenjunga หิมาลัย เนปาล 8,586
4 Lhotse หิมาลัย เนปาล 8,516
5 Makalu หิมาลัย เนปาล 8,485
6 Cho Oyu หิมาลัย เนปาล 8,188
7 Dhaulagiri I หิมาลัย เนปาล 8,167
8 Manaslu หิมาลัย เนปาล 8,186
9 Nanga Parbat หิมาลัย ปากีสถาน 8,126
10 Annapurna I หิมาลัย เนปาล 8,091

จะเห็นได้ว่ายอดเขาที่สูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลกนั้นมีอยู่ 8 ยอดที่อยู่ในประเทศเนปาล ส่วนอีก 2 ยอดอยู่ในประเทศปากีสถาน และยังอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยถึง 9 ยอดด้วยกัน


Mount Everest ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก อยู่ในประเทศเนปาลอนึ่ง ความสูงของยอดเขาเหล่านี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยเกิดจากแผ่นเปลือกโลกของอนุทวีปอินเดียชนเข้ากับแผ่นเปลือกโลกของที่ราบสูงทิเบต และแรงจากการชนยังไม่สิ้นสุด ทำให้ยังมีแรงดันให้ยอดเขาเหล่านี้สูงขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนั้นอันดับในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้