20 อันดับ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทะเลสาบ (Lake) คือ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่บนบก ล้อมรอบด้วยผืนดิน ส่วนใหญ่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่ถ้ามีทางไหลออกสู่ทะเลก็มักเป็นทะเลสาบน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย สามารถเป็นได้ทั้งต้นกำเนิดและจุดปลายของแม่น้ำ ทั้งนี้ทะเลสาบแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือทะเลสาบน้ำเค็ม เช่น ทะเลสาปแคสเปียน และทะเลสาบน้ำจืด เช่น ทะเลสาบสุพีเรีย เป็นต้น

นอกจากนี้ในปัจจุบันทะเลสาบยังหมายรวมถึงแหล่งน้ำหรือบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ เช่น บึงน้ำขนาดใหญ่ทั่วไปในสนามกอล์ฟ สระน้ำในหมู่บ้าน ทะเลสาบในสวนสาธารณะ อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน รวมถึงอ่างเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น

ในโลกของเรานั้นมีทะเลสาบอยู่มากมายนับหมื่นนับแสนแห่ง เราจะมีดูกันว่าทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 20 อันดับแรกนั้นมีที่ไหนกันบ้าง และจะมีขนาดใหญ่โตมโหราฬขนาดไหน


ทะเลสาบแคสเปียน ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

20 อันดับ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อันดับ
ทะเลสาบ
พื้นที่ (ตร.กม.)    
ประเทศ
1 Caspian Sea 371,000 รัสเซีย
2 Lake Superior 82,100 แคนาดา, อเมริกา
3 Lake Victoria 68,800ยูกานดา, เคนยา, แทนซาเนีย
4 Lake Huron 59,600 แคนาดา, อเมริกา
5 Lake Michigan 58,000 อเมริกา
6 Lake Tanganyika ‎32,900 แทนซาเนีย, คองโก
7 Lake Baikal 31,500 รัสเซีย
8 Great Bear Lake 31,080 แคนาดา
9 Lake Malawi 29,600 มาลาวี, โมซัมบิก
10 Great Slave Lake 28,570 แคนาดา
11 Lake Erie 25,700 แคนาดา, อเมริกา
12 Lake Winnipeg 24,500 แคนาดา
13 Lake Ontario 19,000 แคนาดา, อเมริกา
14 Lake Balkhash 18,400 คาซัคสถาน
15 Lake Ladoga 17,700 รัสเซีย
16 Lake Onega ‎9,700 รัสเซีย
17 Lake Titicaca 8,372 เปรู, โบลเวีย
18 Lake Nicaragua 8,264 นิคารากัว
19 Lake Athabasca 7,850 แคนาดา
20 Lake Turkana 6,405 เคนยา, เอธิโอเปีย


ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ทะเลสาบแคสเปียน (Caspian Sea) ซึ่งกินพื้นที่ 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน มีขนาด 371,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 143,200 ตารางไมล์ หรือ 72% ของพื้นที่ประเทศไทย และใหญ่กว่าประเทศเวียดนามเสียอีก มีความลึกเฉลี่ย 211 เมตร มีความกว้าง 435 กิโลเมตร และ มีความยาว 1,030 กิโลเมตร 

ในส่วนประเทศไทยของเรานั้นมีทะเลสาบอยู่มากมายเช่นกัน โดยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยและเป็นทะเลสาบที่เกิดเองตามธรรมชาติ อยู่ติดกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 1,040 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่รับน้ำ 8,020 ตารางกิโลเมตร มีเกาะอยู่กลางทะเลสาบหลายเกาะ เช่น เกาะยอ เกาะสี่ และเกาะห้า เป็นต้น

ส่วนทะเลสาบน้ำจืดหรือแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 132,737 ไร่ หรือราว 212.36 ตารางกิโลเมตร ส่วนทะเลสาบเหนือเขื่อนที่มีความจุน้ำสูงสุดคือ ทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ มีความจุ 17,745,000,000 ลูกบาศก์มาตรอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ