แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร | ข้อมูลแขวง พื้นที่ ประชากร รหัสไปรษณีย์ สถานที่ติดต่อ

แขวงบางขุนพรหม เป็น 1 ในจำนวน 12 แขวงของเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขต สภาพทั่วไปของแขวงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีผู้คนอยู่อาศัยกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและแหล่งการค้าที่สำคัญมากมาย เช่น สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กองบัญชาการกองทัพบก วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และวัดอินทรวิหาร เป็นต้น

อาณาเขตภาพแสดงที่ตั้งแขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

ข้อมูลสำคัญของแขวงบางขุนพรหม


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพระนคร เลขที่ 78 ซอยสามเสน 3 (วัดสามพระยา) ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0 2628 9066


แผนที่แขวงบางขุนพรหมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ