ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือประเทศอะไร

คำถาม ... ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือประเทศอะไร

เฉลย ...
ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย หรือ ประเทศรัสเซีย

ประเทศรัสเซียเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีแผ่นดินพาดผ่านทั้งด้านเหนือของทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 17,098,246 ล้านตารางกิโลเมตร หรือ 6,601,670 ตารางไมล์ คิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 8 ของพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้บนพื้นผิวโลก

ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศรัสเซียเกร็ดความรู้ประเทศรัสเซีย
- พื้นที่ 17,098,246 ล้านตารางกิโลเมตร
- ประชากร 145,478,097 ล้านคน (ความหนาแน่น 8.4 คน/ตารางกิโลเมตร)
- เมืองหลวง : มอสโก
- ภาษา : รัสเซีย
- GDP : 4.328 ล้านล้านดอลลาร์
- GDP ต่อหัว : 29,485 ดอลลาร์
- HDI : 0.824
- Time Zone : UTC+2 ถึง UTC+12
- Dialing code : +7
- สกุลเงิน : Russian ruble (RUB)
- Internet TLD : .ru
- การปกครอง : ประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข