ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 


ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง (ปณ. ศรีบุญเรือง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง (SI BUN RUEANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ 13 ถนนสวนร่วมมิตร ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
โทรศัพท์ : 042 351 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 39180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ศรีบุญเรืองที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง