ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ (ปณ. บางบ่อ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ (BANG BO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 323 หมู่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0 2313 4180
สังกัด : ปน. (ต.)
รหัสไปรษณีย์ : 10560

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางบ่อที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ