ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมราชวงศา (ปณ. ปทุมราชวงศา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมราชวงศา (PATHUM RATCHAWONGSA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 51/1 หมู่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
โทรศัพท์ : 045 465 099
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 37110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปทุมราชวงศาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง