ที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ (ปณ. วิเศษชัยชาญ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ (WISET CHAI CHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 187 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 035 631 403
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 14110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์วิเศษชัยชาญที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ