ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร (ปณ. วัฒนานคร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร (WATTHANA NAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1153 หมู่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 037 261 301
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 27160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์วัฒนานครที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ