ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 


ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม (ปณ. เสนางคนิคม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม (SENANGKHANIKHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 291 หมู่ 1 1ถนนนาไร่ใหญ่-ดอนหวาย ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
โทรศัพท์ : 045 461 079
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 37290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เสนางคนิคม



ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง



SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ