ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม (ปณ. เสนางคนิคม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม (SENANGKHANIKHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 291 หมู่ 1 1ถนนนาไร่ใหญ่-ดอนหวาย ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
โทรศัพท์ : 045 461 079
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 37290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เสนางคนิคมที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ