ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 


ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก (ปณ. สวรรคโลก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก (SAWANKHALOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 165/5 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 055 642 071
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สวรรคโลกที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง