ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน (ปณ. ทัพทัน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน (THAPTHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 354/2 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
โทรศัพท์ : 056 591 189
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทัพทันที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ