ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน (ปณ. ทัพทัน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน (THAPTHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 354/2 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
โทรศัพท์ : 056 591 189
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทัพทันที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง