ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก (ปณ. ห้วยเม็ก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก (HUAI MEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
โทรศัพท์ : 043 889 050
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 46170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ห้วยเม็ก


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

----------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ