ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม (ปณ. พรหมพิราม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม (PHROM PHIRAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 375 หมู่ 1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 055 369 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พรหมพิรามที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ