ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ จังหวัดพะเยา

 


ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ (ปณ. เชียงคำ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ (CHIANG KHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 423 หมู่ 15 ถนนศักดาบรรณกิจ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์ : 054 451 992
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 56110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 • ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 • ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 • ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 • ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เชียงคำที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...