ที่ทำการไปรษณีย์โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 


ที่ทำการไปรษณีย์โซ่พิสัย (ปณ. โซ่พิสัย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โซ่พิสัย (SEKA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 338 หมู่ 1 ถนนโซ่พิสัย-ปากคาด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 042 485 156
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 38170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โซ่พิสัยที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง