ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว (ปณ. บางวัว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว (BANG WUA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/5-7 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 038 538 888
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางวัว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง