ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร (ปณ. บางไทร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร (BANG SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ : 035 371 034
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางไทรที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ