ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน จังหวัดสระบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน (ปณ. ท่าลาน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน (THA LAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 036 281 490
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 1-5 และหมู่ที่ 7-10
  • ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าลานที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง