ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง จังหวัดเลย

 ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง (ปณ. ภูกระดึง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง (PHU KRADUENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 382 หมู่ 11 ถนนราชวิถี ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
โทรศัพท์ : 042 871 125
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
  • ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
  • ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
  • ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ภูกระดึงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง