ที่ทำการไปรษณีย์หนองหิน จังหวัดเลย

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองหิน (ปณ. หนองหิน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองหิน (NONG HIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 439 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190
โทรศัพท์ : 042 852 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
  • ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
  • ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองหินที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง